Wie is EDUCAM?

Een kennis- en opleidingscentrum Een kennis- en opleidingscentrum

Alles evolueert tegenwoordig razendsnel. In onze sectoren is dat niet anders. Wie de technologische nieuwigheden en de nieuwe trends wil volgen, moet permanent nieuwe dingen leren. EDUCAM is het kennis- en opleidingscentrum van de autosector, dus de garage- en koetswerkbedrijven, en de aanverwante sectoren, m.a.w. de metaalhandel en de terugwinning van metalen. (Waarom aanverwant? Omdat ze tegen de autosector aanleunen).

De autosector omvat twee grote activiteitengroepen: enerzijds de autobouw en de assemblagelijnen, anderzijds de handel en de herstelling van voertuigen. De beroepen op startyourfuture.be behoren voornamelijk tot de handel en de herstelling van voertuigen. Ze zijn aanwezig in garage- en koetswerkbedrijven, maar ook in bedrijven uit de metaalhandel en de terugwinning van metalen, de zogenaamde aanverwante sectoren.
Deze activiteitensectoren tellen meer dan 10.000 bedrijven, hoofdzakelijk KMO's, die samen bijna 94.000 werknemers tewerkstellen. 

EDUCAM is meer dan 25 jaar geleden door de sociale partners opgericht (vakbonden en werkgevers). Onze opdracht? Zorgen voor de duurzame ontwikkeling van de mensen in onze sectoren. Dat doen we door hun talenten te stimuleren, door hen aan te moedigen om opleiding te volgen en door hen zo beter op de arbeidswereld af te stemmen.

Wat doet EDUCAM allemaal? Wat doet EDUCAM allemaal?

EDUCAM zorgt ervoor dat toekomstige werknemers, de huidige werknemers in de bedrijven en hun werkgevers hun kennis op peil houden, zodat ze samen voor iedereen een duurzame toekomst kunnen uitbouwen.

  1. EDUCAM leidt jongeren en hun leerkrachten op.
    Als we de talenten van toekomstige werknemers ontwikkelen, zorgen we ervoor dat ze vlotter in het beroepsleven kunnen stappen. Samen met het onderwijs en het alternerend leren bieden we zowel leerkrachten als jongeren opleidingen over de recentste technieken en leermiddelen op maat aan. EDUCAM reikt ook sectorale certificaten uit, een écht bewijs dat beroepsmensen vinden dat een jongere over de nodige kennis beschikt om een bepaald beroep uit te oefenen.
  2. EDUCAM leidt de werknemers in de sector op en adviseert de bedrijven.
    EDUCAM biedt opleidingen aan voor werknemers in de bedrijven uit onze sectoren, de zogenaamde "bijscholing". Waarom is levenslang leren zo belangrijk? Omdat de techniek zo snel evolueert dat het belangrijk wordt om niet af te haken. Anders zouden werknemers de nieuwe voertuigen in de garage niet langer kunnen herstellen.
Andere tips