Carrosserie, iets voor mij?

Boeiender dan je denkt Boeiender dan je denkt

Op naar carrosseriebedrijf CARE dat een doordacht personeelsbeleid voert. Jonge mensen met een leercontract carrosserie krijgen er alle kansen.

Pierre Lecoq, Regional Manager in het bedrijf, legt uit
‘Het is niet makkelijk om goede mensen te vinden. Je moet ze vormen. CARE steekt veel tijd in jonge mensen. We leggen zelf contact met de scholen. Elk filiaal van CARE kan putten uit adressen van scholen in de buurt. Vanaf augustus prospecteren we, elk jaar opnieuw. We maken afspraken met de leraars. Niet alleen met de leerkrachten, ook met de ouders wordt een gesprek georganiseerd. En zo komen wij in alle lagen van de bevolking terecht. Het komt gelukkig niet al te vaak voor dat jongeren stoppen. Indien het wel gebeurt, is dat door een gebrek aan belangstelling. Een goede motivatie is dus zeker een aandachtspunt.’

Leren en werken Leren en werken

‘We maken de jongeren die hier op leercontract zijn, duidelijk dat een goede houding heel belangrijk is. Op tijd komen bijvoorbeeld… Soms ontmoeten we vaders die hun zoon verplichten dit werk te doen. Dat loopt niet altijd goed af, natuurlijk. We evalueren ze en sturen ze bij waar nodig. Dat doen we ook samen met hun leraars. Soms op hun vraag, soms op onze vraag. Na een tijd sturen we sommige leerjongens op bijkomende opleiding. Die investering betaalt zich gaandeweg zelf terug. Ze leren bij, het stimuleert hun motivatie. Wat dan weer hun ambitie aanscherpt. Sommigen onder hen krijgen na zo’n bijkomende opleiding ook taken met meer verantwoordelijkheid.

undefined

We werken in het bedrijf ook met peters die zich over de leerjongens ontfermen. Die peters maken samen met hen specifieke (technische) oefeningen. Jongeren moeten zich leren aanpassen aan de bedrijfscultuur, ze moeten ‘leren werken’. Ze komen in een relatief groot bedrijf terecht met een duidelijke structuur.’

Technologische evoluties Technologische evoluties

‘Onze mensen moeten in het begin alle onderdelen van het werk doen: voorbewerking, montage en demontage, plaatwerk… Na verloop van tijd weten we dan wat hen het beste ligt. In alles even goed zijn is niet meer van deze tijd. Daarvoor is de job te specialistisch geworden. Het beroep en de materialen evolueren constant. Ook en niet het minst de technieken. Ons beroep wordt almaar technologischer. Een van de grote uitdagingen voor de toekomst is de verdere ontwikkeling van elektrische en hybride wagens. Precies door alle technologie die erin verwerkt zit.

CARE is gespecialiseerd in ‘kostenbesparende’ reparatiemethodes zoals spotrepair, spuitvrij uitdeuken en kunststofherstelling. Spotrepair heeft altijd al bestaan maar heeft de laatste jaren enorme ontwikkelingen ondergaan. Voor goede carrosserieherstellingen moeten de producten ook mee evolueren. De lak bijvoorbeeld is van doorslaggevend belang.’

Imago Imago

‘Jammer dat het imago van onze sector niet altijd positief is. Nochtans zijn er tal van boeiende technische jobs die heel wat vaardigheid vergen. Er is toch wel een taak weggelegd voor de overheid om iets te doen aan het imago van het technisch en beroepsonderwijs. Ook de ouders moeten beseffen dat technische beroepen boeiend kunnen zijn. Niet iedereen moet of kan advocaat worden. En chirurgen die zo hoog staan aangeschreven, die zijn toch ook vuil na een operatie?’

 

Andere tips

Andere vragen over de sector?

Contacteer ons hier