Terug naar het overzicht

Autosector staat voor meest ingrijpende verandering uit zijn bestaan

Volgende

Op afzienbare termijn zullen de garages van nu veranderen in zogeheten mobility centers, die mobiliteitsoplossingen op maat van de individuele klant aanbieden.

Nieuwe taakinhoud

Luc De Moor: "De job-inhoud van automechaniekers is de voorbije jaren sterk veranderd. Om te kunnen voldoen aan de almaar strenger wordende CO2-normen moeten het verbruik en de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen van nieuwe wagens fors naar omlaag. Dat kan door het motormanagement te optimaliseren en alternatieve aandrijfsystemen te implementeren - denk aan elektrische aandrijving of aan een combinatie van een conventionele benzine- of dieselmotor en elektromotor. Dat impliceert echter dat nieuwe deskundigheden worden gevraagd: onderhoud en herstelling van een hybride of elektrische auto vergen immers een gespecialiseerde opleiding en kennis van de mechaniekers en dat is onze business. 

EDUCAM beschikt hiervoor over ervaren en deskundige consulenten en trainers en onze centra zijn uitgerust met de modernste apparatuur. Zo gewenst, gaan wij ook ter plekke om de werkprocessen te analyseren en eventueel bij te sturen. Of om de medewerkers te wijzen en voor te bereiden op de nieuwe uitdagingen die hen te wachten staan."

De sector klaagt over een gebrek aan gemotiveerd en goed opgeleid personeel

Luc De Moor: "Vroeger stonden de mechaniekers in de rij voor een job, nu staan bedrijven in de rij voor goed opgeleide medewerkers. De autosector heeft vandaag zo'n 3.000 vacatures in de aanbieding. Door de uitstroom van heel wat pensioengerechtigde werknemers en de trage instroom van nieuwe medewerkers dreigt er op korte termijn een groot tekort aan automekaniekers en koetswerkherstellers. Uit de cijfers van de onderwijskoepels blijkt dat het aantal afgestudeerden tussen 2005 en 2010 is gedaald met 17 procent.
Daarenboven gaan veel afgestudeerden aan de slag in andere sectoren. Het komt er voor werkgevers dus op aan om attractief te zijn voor kandidaat-werknemers, waarbij de verloning niet altijd de allesbepalende factor is. De jonge generatie heeft vaak andere prioriteiten. Het is dan ook de hoogste tijd om jongeren te motiveren en de verwachtingen van de autosector en het onderwijs beter op elkaar af te stemmen. Ik stel ook vast dat de arbeidsmarkt geen afstraling is van onze samenleving, Vlaanderen scoort ondermaats op het vlak van diversiteit en ook hier ligt een opdracht voor ons weggelegd."

Van werkplaats naar mobiliteitscenter

Volgens Luc De Moor staat de sector voor de meest ingrijpende verandering uit zijn bestaan. "Op afzienbare termijn zullen de garages van nu veranderen in zogeheten mobility centers, die mobiliteitsoplossingen op maat van de individuele klant aanbieden. Het is best mogelijk dat zo'n aanbod zal bestaan uit een combinatie van auto, elektrische scooter of fiets en openbaar vervoer. Waarom ook niet als de klant zich daardoor sneller en goedkoper kan verplaatsen. Ik zie het garagebedrijf evolueren van een transactie-gedreven economie naar een economie waar de betekenis van het product het belangrijkste verkoopargument wordt. Het komt eropaan om de 'klant en zijn auto' gedurende de hele levenscyclus aan zich te binden ...

Auto's verkopen wordt een deelactiviteit. Dankzij het internet wordt de consument almaar zelfredzamer, informatie over een nieuwe auto haalt hij niet langer in de showroom maar online, via de site van de constructeur of via de sociale netwerken. Bovendien doet zich een grondige verschuiving voor van eigendom van een auto naar het gebruik ervan. De consument van morgen is meer geïnteresseerd in de kost van gebruik dan in de kost van aankoop.
Een dealer gaat zijn geld moeten verdienen via dienstverlening en minder via de verkoop. Om te kunnen inspelen op de wensen en verwachtingen van zijn klanten moet hij kunnen beschikken over zoveel mogelijk gegevens van zijn klanten en hun voertuig. Hij moet zijn klanten voortdurend monitoren en met hen in contact treden. Hij moet ook beter en intensiever gebruikmaken van de technologie die in de auto's verwerkt zit en die hem informeert over bijvoorbeeld de timing van servicebeurten en herstellingen. Op basis van die informatie kan hij ook nieuwe diensten ontwikkelen voor zijn klanten die onderweg zijn."

Struggle for life, survival of the fittest

Volgens Luc De Moor gaat de sector moeilijke jaren tegemoet gaat. "Het business-model van een autobedrijf zal hoe langer hoe meer gebaseerd zijn op een levenslange binding met de auto en klant. Nieuwe wagens zullen een onderdeel vormen van een ruimer pakket dat zowel onderhoud als herstelling, verzekering en brandstof omvat. De dealer verkoopt een auto maar verdient aan het gebruik. Ik vrees dat heel wat bedrijven niet in staat zijn om die switch te maken, enkel de meest flexibele en kapitaalkrachtige dealers zullen overleven. Waarmee ik niet wil zeggen dat de traditionele garage helemaal geen toekomst meer heeft. Het gecombineerd vervoer staat nog niet op punt en het zal nog jaren duren vooraleer elektrische auto's het straatbeeld zullen vullen."

(Bron: http://www.knack.be - verschijningsdatum: 08/04/2014)