Terug naar het overzicht

Essentieel : 25 jaar EDUCAM

Volgende

In een steeds technischere automobiele omgeving staan opleiding, training en certificering centraal. Kennis- en opleidingscentrum EDUCAM wil daarin een kernrol spelen. Zo’n vijfentwintig jaar geleden beslisten de sociale partners om 0,7% op de totale loonsom af te dragen aan EDUCAM. Deze keuze was welbewust: ook toen al was er een grote vraag naar een degelijke training en opleiding van de personeelsleden die later in de autosector en aanverwanten aan de slag zouden gaan. Om de twee jaar wordt deze overeenkomst vernieuwd, maar daarvoor moet EDUCAM wel de nodige resultaten kunnen voorleggen.

Engagement

25 jaar EDUCAM / EDUCAM a 25 ans

In het EDUCAM-centrum in Lokeren werden we onder meer te woord gestaan door Mark Vergels, die er Planning & Facilities Manager is. “De eerste vijftien jaar heeft Educam voornamelijk geïnvesteerd in partnerships, met name met grotere klanten, zoals invoerders. Maar in de loop der jaren is er wel een evolutie opgetreden: terwijl we in het begin louter de nadruk legden op het instructieve, is er de jongste tijd een gedeeltelijke verschuiving naar het competitieve, concurrentieaspect.”

Dat vergt uiteraard een nog groter engagement van de werkgevers die hun personeelsleden naar EDUCAM sturen: niet alleen moeten zij gedurende een bepaalde tijd hun personeel missen terwijl dat toch wordt doorbetaald, daarnaast moeten zij nu ook betalen voor de opleiding zelf. Vergels nog eens: “Dat betekent dat wij zeer veeleisende klanten hebben, die een uitstekend product verwachten. We leveren trouwens niet enkel een product, maar ook mensen.
Binnen EDUCAM hebben wij een kenniscentrum opgebouwd waarbij investeren in mensen bijzonder belangrijk is, gewoon omdat het welzijn op het werk zo essentieel is.” De sector staat dan ook voor grote uitdagingen, gezien de (langzamere of snellere) overstap naar elektrische aandrijving, naar hybride aandrijftechnieken of naar aardgas als (fossiele) brandstof, om maar enkele technologische evoluties te noemen. EDUCAM krijgt in dit verband niet enkel sectorale maar ook extra-sectorale vragen, niet alleen van (bijvoorbeeld) bestuurders van wagens met die nieuwe technologie, maar ook van hulpdiensten zoals de brandweer, over de vraag hoe daarmee moet worden omgesprongen. “Vandaar dat wij de sociale partners willen overtuigen dat er voor dit soort trainingen ook een vorm van certificering nodig is, en dat is niet zo makkelijk. In deze context is het daarom erg belangrijk dat je deels kunt terugvallen op een ondersteunende wetgeving, zodat een werkgever zich aangespoord voelt om aan preventie te doen.”

Succesverhaal

25 jaar EDUCAM / EDUCAM a 25 ans

In de loop der jaren is EDUCAM wel degelijk geëvolueerd tot een succesverhaal. Het is nu een kenniscentrum én een referentiecen­trum wat betreft garage- en koetswerkop­leidingen. Zo is er binnen EDUCAM een cur­sus in het werken met aluminium, door opleiders die gecertificeerd zijn door Jaguar-Land Rover. Sinds kort betoont ook Merce­des interesse voor zo’n opleiding en er zijn meerdere partners die een opleiding rond banden een noodzaak vinden, gaande van de hele runflatproblematiek tot gewoon het wisselen van zomer- en winterbanden en wat daarbij aan techniek en logistiek komt kijken.

Naast opleidingen specifiek in verband met garage en koetswerk zijn er ook nog rond metaalhandel (landbouwvoertuigen) en (met snel stijgende interesse) over de re­cuperatie van metalen en andere materia­len. In moderne auto’s (zeker de elektrische en de hybrides) worden heel wat waardevol­le materialen gebruikt; het is dan ook van het grootste belang om ook in die recyclage­sector een beroep te kunnen doen op men­sen die via een opleiding geleerd hebben hoe ze met die materialen moeten omgaan en hoe ze die het veiligst recupereren.

Eigen initiatief

Het zogenaamde elektrische verhaal van EDUCAM sluit hier nauw bij aan. In 2009 kocht het centrum zijn Mitsubishi i MiEV – de eerste in België – met als doel een opleiding in elkaar te steken over hoe het veilig werken is aan elektrische installaties van die omvang. In Frankrijk bestaat daarover al een wetgeving, in Duitsland is er een certificering. Bij ons heeft de garagesector echter zelf het initiatief moeten nemen. Sjoerd Zijlstra, verantwoordelijke voor de instructeurs: “EDUCAM is door de sector gevraagd om een certificeringsstructuur op te zetten voor het werken aan elektrische en hybride voertuigen. Let wel, er is niks verplicht aan. Anderen gaan hun eigen weg. Bij EDUCAM wil men de nadruk leggen op de veiligheid van het personeel, wat in dit geval een echte need to know impliceert.”
“Wij zien daarin dan ook drie niveaus. In eerste instantie een opleiding van een dag voor iemand die werkt aan een elektrisch of hybride voertuig, maar nooit aan het elektrische deel, en die veilig zijn werkzaamheden moet kunnen uitvoeren. Vervolgens een tweede opleiding, van twee dagen, een halve dag examen inbegrepen, waarbij de cursisten een elektrische wagen spanningsvrij moeten kunnen maken en ten slotte een derde, gespecialiseerde opleiding van meer dan twee dagen, voor mensen die zelf aan hoogspanning willen kunnen werken, diagnoses stellen en zo mogelijk bepaalde problemen verhelpen.”

Complex

25 jaar EDUCAM / EDUCAM a 25 ans

Vergelijk je een auto van nu met een exem­plaar van twintig jaar terug, dan is het zon­neklaar dat de huidige vierwieler veel en veel complexer is geworden, mede door de vraag naar meer luxe en veiligheid, maar ook door een steeds ingewikkelder en dwin­gender reglementering. Iedereen kent zo stilaan wel het aircoverhaal van Mercedes, waarbij de constructeur vanwege Europese regelgeving werd verboden om in Frankrijk nog voertuigen te leveren die niet voorzien waren van de nieuwe koelvloeistof R1234yf ter vervanging van het beter bekende R134a. Mercedes weigert echter die nieuwe koel­vloeistof te gebruiken vanwege een mogelijk gevaar voor ontbranding.

Zijlstra hierover: “Mercedes en de hele VW-groep zetten de laatste tijd sterk in op CO2 als koudemiddel van de toekomst, ter­wijl BMW (in de i3, red.), Lexus, Mitsubishi en de Koreanen het omstreden koelmiddel R1234yf wél al een tijd gebruiken. Wij wil­len bij EDUCAM opleidingen geven die onze cursisten leren hoe ze veilig moeten omgaan met dergelijke gassen. Tegen 2017 zou Euro­pa ons dan eindelijk uitsluitsel moeten ge­ven over welk gas in de toekomst gebruikt zal worden in aircosystemen.”

Een gelijkaardige problematiek is er wat betreft het rijden op (aard)gas. Op dit ogen­blik is er in België nog geen enkele garage die gecertificeerd is om aan gas te mogen werken. Die hele certificering moet worden opgestart en EDUCAM gaat hierbij niet zo­zeer de rol op zich nemen van opleidings­centrum, maar wel van examencentrum. “Aangezien CNG (compressed natural gas, red.) wordt opgeslagen onder een druk van zowat 300 bar, is de techniek voor het be­handelen van dergelijke brandstoftanks volledig verschillend van die bij veel lage­re drukken. Daar willen wij het kennis- en examencentrum van zijn, om in de toekomst verder te kunnen evolueren. Persoonlijk ge­loof ik dat het rijden op CNG slechts een tus­senstap is naar waterstof, voor mij de brand­stof van de toekomst.”

(Bron: AutoGids -verschijningsdatum: 25/06/2014)